» ليست جديد آزمايشگاه هاي همدان

ليست جديد آزمايشگاه هاي همدان ( تا تاريخ 28 مرداد ماه 1396)

نام شرکت شماره عضويت محل استقرار وضعيت شماره پروانه شركت تاريخ پايان اعتبار پروانه شرکت
ابرج آزماي بهاران 17-24-300-229 بهار فعال 17-24-300-226 1397/11/03
پارسه پردازان ملاير 17-24-300-42 ملاير فعال 17-24-300-41 1397/08/14
پارسيان آزماي ملاير 17-24-300-36 ملاير فعال 17-24-300-34 1398/03/20
تحليل شالوده زند 17-24-300-226 ملاير فعال 17-24-300-0225 1397/10/13
تحکيم پي الوند 17-24-300-262 ملاير فعال 17-24-300-329 1399/04/28
زند ره ياب ملاير 17-24-300-10 ملاير فعال 17-24-300-30 1398/12/25
ساروج آزماي نوشيجان 217-24-300-254 ملاير فعال 17-24-300-325 1398/10/15
ساينا پي نوشيجان 17-24-300-260 ملاير فعال 17-24-300-327 1399/02/14
فن آزماي غرب 17-24-300-28 ملاير فعال 17-24-300-26 1398/03/16
نگين پايا آزما 17-24-300-225 ملاير فعال 17-24-300-223 1397/09/07
اعتماد آزما گرين نهاوند 17-24-300-227 نهاوند فعال 17-24-300-0224 1397/10/20
سرمد عمران پي کيان 17-24-300-249 نهاوند فعال 17-24-300-316 1398/07/04
آبان آزما اطمينان گستر 17-24-300-198 همدان فعال 17-24-300-197 1398/01/17
آذرين آزماي آريا 17-24-300-98 همدان فعال 17-24-300-97 1397/01/19
آرسام سنجش پارس 17-24-300-224 همدان فعال 17-24-300-222 1397/09/05
آرشام بتن پارس 17-24-300-41 همدان فعال 17-24-300-38 1397/12/18
آروين عمران الوند 17-24-300-190 همدان فعال 17-24-300-304 1398/01/26
آزما بتن پي تاو پارت 17-24-300-161 همدان فعال 17-24-300-162 1399/04/26
آزما سازه پويا فنون نو انديش 17-24-300-259 همدان فعال 17-24-300-326 1398/11/10
آزماسازه مبتکران 17-24-300-109 همدان فعال 17-24-300-109 1397/10/16
آزمون آزماي سازه 17-24-300-216 همدان فعال 17-24-300-214 1397/11/17
آزمون بناي ماد 17-24-300-231 همدان فعال 17-24-300-301 1398/01/14
ابرار آزماي بتن غرب 17-24-300-245 همدان فعال 17-24-300-314 1398/05/22
ارزياب سازه هگمتان تات 17-24-300-51 همدان فعال 17-24-300-50 1398/03/13
استحکام آزماي ابنيه الوند 17-24-300-236 همدان فعال 17-24-300-303 1398/01/23
اطمينان پي ويرا 17-24-300-214 همدان فعال 17-24-300-211 1398/02/12
الوند آزمون مهرگان سامان 17-24-300-244 همدان فعال 17-24-300-313 1398/05/03
انبوه پي پاسارگاد 17-24-300-222 همدان فعال 17-24-300-220 1397/08/30
ايستا سداد ثمين 17-24-300-243 همدان فعال 17-24-300-312 1398/04/21
بتن سازه بارز آزماي اکباتان 17-24-300-210 همدان فعال 17-24-300-209 1397/03/19
بتن سنگ آزما 17-24-300-154 همدان فعال 17-24-300-150 1398/09/28
بنياد پي آزمون سامان گستر 17-24-300-237 همدان فعال 17-24-300-306 1398/03/09
بنيان سازه آنادانا 17-24-300-155 همدان فعال 17-24-300-155 1398/04/20
پاکيزان هنر آزما 17-24-300-235 همدان فعال 17-24-300-305 1398/01/17
پايدار بناي غرب 17-24-300-261 همدان فعال 17-24-300-328 1399/03/31
پي آزماي اکباتان 17-24-300-52 همدان فعال 17-24-300-49 1398/04/24
پي کاوش هگمتانه 17-24-300-247 همدان فعال 17-24-300-319 1399/03/06
تحليل شالوده ماد 17-24-300-186 همدان فعال 17-24-300-183 1396/08/15
چاوش آزماي ماندگار 17-24-300-200 همدان فعال 17-24-300-198 1396/12/07
چاوش بتن سنج دقيق هگمتانه 17-24-300-219 همدان فعال 17-24-300-217 1398/04/03
خاک سازه آراميس 17-24-300-223 همدان فعال 17-24-300-221 1397/09/03
خاک و بتن اکباتان 17-24-300-45 همدان فعال 17-24-300-43 1399/02/04
سازه پايدار هگمتانه 17-24-300-49 همدان فعال    
سازه دقيق آزمون کيان الوند 17-24-300-196 همدان فعال 17-24-300-194 1397/10/24
سپهر آزماي گوهر غرب 17-24-300-258 همدان فعال 17-24-300-324 1398/08/23
سرير آزما تدبير 17-24-300-250 همدان فعال 17-24-300-320 1398/07/10
سکنا ماندگار اشتياق 17-24-300-220 همدان فعال 17-24-300-218 1398/01/26
طرح آذين هگمتان 17-24-300-240 همدان فعال 17-24-300-309 1398/04/01
عمراني رهنگار سازه غرب 17-24-300-212 همدان فعال 17-24-300-213 1397/06/03
قائم سازه سنجش اکباتان 17-24-300-218 همدان فعال 17-24-300-216 1399/01/28
مهاب گستر آزما 17-24-300-234 همدان فعال 17-24-300-302 1398/01/17
مهندسي مشاور سازه کاران آزمون بنا 17-24-300-241 همدان فعال 17-24-300-311 1398/04/14
نگين طرح الوند 17-24-300-43 همدان فعال 17-24-300-40 1398/04/01
کاسيان پي سازه 17-24-300-12 همدان فعال 17-24-300-11 1397/11/18
کاوش آزماي اکباتان 17-24-300-53 همدان فعال 17-24-300-51 1398/12/07
کيان آزماي گنجنامه همدان 17-24-300-246 همدان فعال 17-24-300-315 1398/05/20
ارسال به دوستان | | دیدگاه شما تاریخ به روز رسانی: 1395/8/16   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 142

درباره ما

نقشه سایت

گالری تصاویر

تماس با ما

اتوماسیون فنی

کانال تلگرامی سازمان

کارتابل مهندسین

کارتابل مجریان گاز

ورود کارمندان

ورود به دبیرخانه

صفحه نخست

کلیه حقوق وب سایت برای سازمان نظام مهندسی استان همدان محفوظ می باشد.