» مراحل عقد قرارداد في ما بين مجري و مالک

مراحل عقد قرارداد في ما بين مجري و مالک :

1-     تنظيم قرارداد اجراي ساختمان با مهر و امضاء مهندس مجري و مالک در تمامي صفحات قرارداد(هر سه قرارداد)

2-   صفحه آخر قرارداد ها توسط مهندس مجري و مالک در محضر گواهي شود(هر سه نسخه قرارداد)

  تذکر(1) : آدرس مالک و مهندس مجري شماره تماس ثابت و همراه الزامي مي باشد.

3      - کپي پشت ورو از پروانه اشتغال به کار نظام مهندسي مهندس يا مهندسين مجري جهت ارائه به سازمان

   تذکر(2) : در صورت مغايرت نام مالک در فرم چهار برگي ارائه شده و گواهي امضاء نامبرده در قراردادها کپي سند يا وکالتنامه محضري  وکيل  جهت ارائه به سازمان الزامي مي باشد.

4       - ارائه اصل فرم پنج برگي مجري (از سوي معاونت شهرسازي صادرمي گردد )

  تذکر(3) : چنانچه مهندس مجري از قبل کار اجرا داشته باشند ارائه يکي از موارد زير به سازمان الزامي مي باشد

§       نامه 90% پيشرفت فيزيکي کار که به تاييد مهندس ناظر معماري ساختمان رسيده باشد0

§       ارائه فرم پايان کار

§       معرفي مديرکارگاه براي کار قبلي يا کار جديددر صورت داشتن بيش از يک کار (صرفا" براي مهندسين پايه يک و دو)

 

منظور از هرسه قرارداد ( 1- قرارداد پيمان مديريت 2- شرايط خصوصي پيمان  3- شرايط عمومي پيمان )مي باشد. همراه با برنامه زمانبندي

 

 

 

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما تاریخ به روز رسانی:   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 2884

درباره ما

نقشه سایت

گالری تصاویر

وب سایت قدیمی

تماس با ما

صفحه نخست

کلیه حقوق وب سایت برای سازمان نظام مهندسی استان همدان محفوظ می باشد.