قابل توجه مهندسان گرامی: صرفا مطالبی که از سایت رسمی سازمان و شماره پیامک 300074691 ارائه می شود مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان می باشد. ///

دسترسی سریع

مهندس ترکان در جلسه هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان: قانون ، آيين نامه و مقررات ابلاغي به سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان لازم الاجرا بوده و مجامع عمومي اختيار تغييرآن را ندارند.

بازدید امروز: 0
هفته جاری: 1581
ماه جاری: 17534
تاکنون: 1136591

Tab 1

1393/11/11
گزارش بودجه پيشنهادي سال 1394
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان
1393/11/08
نظام نامه تعيين مسئوليت ها در گودبرداري ساختمان
جهت اخذ نظر اعضاء محترم سازمان
1393/11/08
پاسخ مهندس عامري به سئواات مورخ 1393/10/15 رياست سازمان
نايب رئيس اول محترم شوراي مرکزي
1393/11/07
شش نظريه وزير مطابق قانون است
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان گفت: شش نظريه مطرح شده توسط وزير راه و شهرسازي مطابق قانون بوده و قابل اجرا است.
1393/10/30
آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم
روز شنبه مورخ 1393/11/18 رأس ساعت 17
1393/10/25
نظريه وزيرمحترم راه و شهرسازي
در موضوع ماده 123 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان
1393/10/24
بودجه پيشنهادي سال 1394
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان
1393/10/20
اسامي کانديداهاي بازرسي سازمان
ويژه مجمع عمومي مورخ 93/10/27
1393/10/18
گزارشات مالي و عملکرد بودجه سال 92
ويژه مجمع عمومي مورخ 1393/10/27

بیشتر ... آرشیو اخبار

Tab 4

Tab 5

Tab 6

تازه ها

لینک ها

Riton CMS, Bamdad ICT                                                                                                                           NezamHamedan.ir     2011-2013