عضويت و امور پروانه اشتغال

  

دريافت مدارک فقط روزهاي شنبه و سه شنبه صورت مي پذيرد.

مدارک برابر اصل شده به صورت ابرازي مورد قبول نمي باشد.

مهندسين محترم ، لطفا فرمهاي مورد نياز را چاپ و پس از تکميل همراه ساير مدارک مراجعه نماييد.

رديف

موضوع

مدارک مورد نياز

فرمهاي مورد نياز

توضيحات

1

عضـويت

دريافت

مدارک

-درخواست عضويت

-فرم سه برگي

-نظام نامه اخلاق حرفه اي

-احراز سکونت

- جهت دريافت نامه عدم عضويت در سازمان نظام کاردانها واقع در ميدان پژوهش، بلوار شهيد فهميده، روبروي بيمارستان قلب و عروق فرشچيان مراجعه شود.

  

- کليه صفحات نظام نامه امضا شده به همراه نام و تاريخ

2

امور پروانه اشتغال بکار

صدور

دريافت

مدارک

-درخواست صدور

-سابقه کار

-تعهد نظامنامه اخلاق حرفه اي

-نظام نامه اخلاق حرفه اي

-تعهدنامه انضباط حرفه اي

-احراز سکونت

نظام نامه اخلاق حرفه اي جهت مطالعه بوده و نياز به ارائه آن همراه مدارک نمي باشد.

  

تمديد

دريافت

مدارک

-درخواست تمديد

-تعهد نظام نامه اخلاق حرفه اي

-نظام نامه اخلاق حرفه اي

-تعهدنامه انضباط حرفه اي

-احراز سکونت

- زمان تحويل مدارک حداکثر يک ماه قبل از پايان اعتبار پروانه

  

- نظام نامه اخلاق حرفه اي جهت مطالعه بوده و نياز به ارائه آن همراه مدارک نمي باشد.

  

ارتقا

دريافت

مدارک

-درخواست ارتقا

-تعهد نظام نامه اخلاق حرفه اي

-نظام نامه اخلاق حرفه اي

-تعهدنامه انضباط حرفه اي

-احراز سکونت

- زمان تحويل مدارک حداکثر يک ماه قبل از موعد ارتقا

  

- نظام نامه اخلاق حرفه اي جهت مطالعه بوده و نياز به ارائه آن همراه مدارک نمي باشد.

3

خـدمات آزمايشگاهي

دريافت

مدارک

- دستورالعمل تاسيس آزمايشگاه

-درخواست احراز صلاحيت

-درخواست عضويت حقوقي

-درخواست تمديد يا ارتقا شرکت

-فرم اعضا هيئت مديره امتيازآور و امتياز شرکت

- تعهد نامه کليه شاغلان در شرکت

-تعهد نامه تمام وقت بودن اعضاي هيئت مديره

-تعهد نامه انضباط حرفه اي

تذکر : اعضاء هيئت مديره شرکت بايد داري پروانه اشتغال بکار با کد اصلي باشند.

  

- مدارک کامل شده بايد در دو نسخه تهيه و تحويل گردد.

  

-قبل از تحويل اصل پروانه به سازمان کپي آن را تهيه و نگهداري نماييد.

  

- پروانه اشتغال بکار اعضاي امتيازآور بايد حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.

4

مجريان حقوقي

دريافت

مدارک

-درخواست عضويت حقوقي

-درخواست تمديد يا ارتقا شرکت

-کاربرگ شماره 1

-کاربرگ شماره 2-1

-کاربرگ شماره 2

-تعهد نامه تمام وقت بودن اعضاي هيئت مديره

-تعهد نامه انضباط حرفه اي

- مدارک کامل شده بايد در دو نسخه تهيه و تحويل گردد.

  

-قبل از تحويل اصل پروانه به سازمان کپي آن را تهيه و نگهداري نماييد.

  

- پروانه اشتغال بکار اعضاي امتيازآور بايد حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.

5

دفاتر طراحي ساختمان

دريافت

مدارک

- دستورالعمل تشکيل دفاتر

- کاربرگ ها

  

  

دفاتر نظارت ساختمان

  

  

  به مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري) مراجعه گردد.

6

مفقودي پروانه

دريافت

مدارک

-اعلام مفقودي

-کپي پروانه

سه ماه پس از درخواست، مدارک تمديد پروانه تحويل گردد.

7

کارت عضويت

تمديد

دريافت

مدارک

-فرم تمديد کارت

اعضاي محترم فاقد پروانه ، يک نسخه از نظامنامه (در قسمت عضويت) تهيه و هنگام صدور کارت تحويل گردد.

مفقودي

دريافت

مدارک

-درخواست

-فرم صدور کارت

- ده روز پس از ثبت درخواست در دبيرخانه جهت صدور کارت مراجعه گردد.

- اعضاي محترم فاقد پروانه ، يک نسخه از نظامنامه (در قسمت عضويت) تهيه و هنگام صدور کارت تحويل گردد.

8

انتقال پروانه به استان همدان

دريافت

مدارک

- درخواست انتقالي

-درخواست صدور

- فرم سه برگي

-تعهد نظام نامه اخلاق حرفه اي

-تعهدنامه انضباط حرفه اي

-احراز سکونت

قبل از هرگونه اقدام ، مدارک احراز سکونت را جهت طرح در هيئت رئيسه محترم سازمان جهت موافقت با انتقال، به واحد عضويت و امور پروانه تحويل فرماييد.

9

انتقال پروانه از همدان به ساير استانها

دريافت

مدارک

  - درخواست انتقالي

  

10

آزمون هاي ورود به حرفه

-

  

به سايت www.inbr.ir مراجعه نماييد.

11

بخشنامه ها و دستورالعمل هاي وزارت راه و شهرسازي

-

  مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها -تبصره 2 از ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

به سايت www.mrud.ir   (قسمت مسکن/پروانه اشتغال بکار) مراجعه شود.

  

  

ارسال به دوستان | تاریخ به روز رسانی:   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 8430

درباره ما

نقشه سایت

گالری تصاویر

تماس با ما

اتوماسیون فنی

کانال تلگرامی سازمان

کارتابل مهندسین

کارتابل مجریان گاز

ورود کارمندان

ورود به دبیرخانه

صفحه نخست

کلیه حقوق وب سایت برای سازمان نظام مهندسی استان همدان محفوظ می باشد. BAMDAD RITON CMS