اوقات شرعی ۱ فروردین 1394
به افق همدان
اذان صبح: ۰۵:۵۴:۲۹
طلوع خورشید: ۰۷:۱۸:۴۸
اذان ظهر: ۱۳:۲۳:۱۰
غروب خورشید: ۱۹:۲۸:۰۶
اذان مغرب: ۱۹:۴۵:۰۱
شهرستان: